Voorlopig zijn alle acteerlessen en workshops in groepsverband van Heleen, stopgezet vanwege het Coronavirus. In januari/februari 2021, hopelijk, weer cursussen door haar gegeven op de Lindenberg in Nijmegen. Kijk voor actuele informatie op www.delindenberg.com. Enigszins afhankelijk van situatie en opdracht, zijn individuele sessies te boeken, in de sfeer van regie en coaching.